Giỏ hàng

Báo Chí - Truyền Thông

 

 

Maxcos - công ty sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Lagivado

Giới thiệu về Maxcoshttps://lagivado.com/gioi-thieu-maxcos


 

 

Lagivado - thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc

Kênh Youtube Lagivadohttps://lagivado.com/kenh-youtube

 


 

 

Giáo Sư SOPIA Nói Gì Về Mỹ Phẩm Hàn Quốc LAGIVADO


 

Hình ảnh công bố sản phẩm Mỹ phẩm Lagivado

Link tải hình ảnh công bố sản phẩm mỹ phẩm Lagivado: https://lagivado.com/cong-bo-san-pham-my-pham

 


 

Sư kiện ra mắt thương hiệu Mỹ phẩm Hàn Quốc LAGIVADO

Link tải hình ảnh, video sự kiện ra mắt thương hiệu: https://lagivado.com/thu-vien-su-kien-ra-mat-thuong-hieu

 


 

Hình ảnh chuyến công tác Hàn Quốc - Ký kết hợp đồng

Link tải hình ảnh, chuyến công tác Hàn Quốc - ký kết hợp đồng: https://lagivado.com/cong-tac-han-quoc-ky-hop-dong

 


 

Bài viết "Maxcos Việt Nam ký kết thành công với đối tác Hàn Quốc,..". - trên báo VTV


 


 

Bài viết "Dám nghĩ, dám làm, Maxcos mở ra hướng đi mới đầy triển vọng" - trên báo Ánh sáng và cuộc sống

Link bài viết: https://anhsangvacuocsong.vn/dam-nghi-dam-lam-maxcos-mo-ra-huong-di-moi-day-trien-vong

 


 

Bài viết "Dám nghĩ, dám làm, Maxcos mở ra hướng đi mới đầy triển vọng" - trên báo Ánh sáng và cuộc sống