Giỏ hàng

Thư viện Sản Phẩm

 

Hình ảnh Lagivado đón Tết Kỷ Hợi

Xem và tải hình ảnh tại đây: https://lagivado.com/don-tet-ky-hoi


 

Hình ảnh Decor Sản phẩm tẩy tế bào da chết

Xem và tải hình ảnh tại đây: https://lagivado.com/tay-te-bao-da-chet


 

Hình ảnh Lagivado câu chuyện đầu năm

Xem và tải hình ảnh tại đây: https://lagivado.com/tet-ky-hoi


 

Hình ảnh Lagivado rót rượu đầu năm

Xem và tải hình ảnh tại đây: https://lagivado.com/tet-ky-hoi


 

Hình ảnh Lagivado rót rượu đầu năm

Xem và tải hình ảnh tại đây: https://lagivado.com/rot-ruou-dau-nam


 

Hình ảnh cuộc hẹn 8 giờ

Xem và tải hình ảnh tại đây: https://lagivado.com/cuoc-hen-8-gio


 

Hình ảnh Lagivado Happy New Year 

Xem và tải hình ảnh tại đây: https://lagivado.com/happy-new-year


 

Hình ảnh 9 sản phẩm Lagivado 

Xem và tải hình ảnh tại đây: https://lagivado.com/thu-vien-hinh-9-san-pham


 

Hình ảnh Lagivado Merry Christmas 2018

Xem và tải hình ảnh tại đây: https://lagivado.com/thu-vien-merry-chirstmas-2018


 

Hình ảnh Lagivado Creamy Foam Cleanser - Sữa rửa mặt

Xem và tải hình ảnh, thiết kế, video sữa rửa mặt tại đây: https://lagivado.com/thu-vien-sua-rua-mat


 

Hình ảnh Lagivado Skin Glow Toner - Nước hoa hồng

Xem và tải hình ảnh, thiết kế, video nước hoa hồng tại đây: https://lagivado.com/thu-vien-nuoc-hoa-hong 


 

Lagivado Glow Boosting Serum - Serum dưỡng da

Xem và tải hình ảnh, thiết kế, video Serum dưỡng da tại đây: https://lagivado.com/thu-vien-serum-duong-da 


 

Lagivado Satin Soft Lotion - Sữa dưỡng da mặt

Xem và tải hình ảnh, thiết kế, video sữa dưỡng da tại đây: https://lagivado.com/thu-vien-serum-duong-da

 


 

Lagivado Heavenly Face Cream - Kem dưỡng da mặt

Xem và tải hình ảnh, thiết kế, video kem dưỡng da mặt tại đây: https://lagivado.com/thu-vien-kem-duong-da-mat

 


 

Lagivado Multi Protection Sunscreen - Kem chống nắng

Xem và tải hình ảnh, thiết kế, video kem chống nắng tại đây: https://lagivado.com/thu-vien-kem-chong-nang

 


 

Lagivado Miracle Gel Mist - Xịt khoáng

Xem và tải hình ảnh, thiết kế, video xịt khoáng tại đây: https://lagivado.com/thu-vien-xit-khoang

 


 

Lagivado Everyday Glow Body Lotion - Sữa dưỡng thể

Xem và tải hình ảnh, thiết kế, video sữa dưỡng thể tại đây: https://lagivado.com/thu-vien-sua-duong-the

 


 

Lagivado Lip Satin - Son Satin

Xem và tải hình ảnh, thiết kế, video son satin tại đây: https://lagivado.com/thu-vien-son-moi